Modificare HG 1050/2013 - Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016
GUVERNUL ROMÂNIEIHOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiarHOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicar..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
Comunicat de presa - PNA 2015 - Modul de alocare a sprijinului financiar
MODUL DE ALOCARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DIN PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL PENTRU ANUL 2015Conform Deciziei CE nr. 5.126/2013și a Hotărârii Guvernului nr. 1050/2013, pentru perioada 16 octombrie 2014 – 15 octombrie 2015 a fost alocată prin Programul Național Apicol suma de 29.711.171,38 lei, pentru următoarele măsuri de ajutor financiar:realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupil..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
Modificarea si completarea Legii apiculturii 383 /2013
Modificarea si completarea Legii apiculturii 383 /2013Expunere de motive: Legea apiculturii nr. 383/2013 creeaza cadrul legislativ privind reglementarea activitatii apicole.Legea apiculturii nr. 383/2013 a creat probleme apicultorilor in desfasurarea activitatii apicole in timpul procesului de implementare.Din aceasta cauza, amendamentele cuprinse in propunerea legislativa anexata vor respecta int..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
HG nr. 367/2015 - modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal
Publicata in: Monitorul Oficial nr. 373 din 28 mai 2015
HOTARARE Nr. 367 din 27 mai 2015pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEIIn temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ART. I Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
Modificarea Legii nr.383 din 24.12.2013
Modificarea Legii nr.383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii Expunerea de motive la initiativa legislativa:Legea apiculturii nr. 383/2013, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare prin art. 16, alin. (1) incearca sa vina in sprijinul apicultorilor prin scutirea de la plata a taxei asupra mijloacelor de transport, d..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
ORDIN nr. 143 din 16 iunie 2010
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 21 iunie 2010
ORDIN nr. 143 din 16 iunie 2010privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentareVazand Referatul de ap..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
Metodologie pentru stabilirea normelor de venit
Hotarare 330 din 2014-04-23
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creşterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine din 23.04.2014 (1) Pentru speciile şi categoriile de animale prevăzute la art.72 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui judeţ, în funcţ..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013
LEGE nr. 383 din 24 decembrie2013Parlamentul Romaniei adoptaprezenta lege.Capitolul I Dispozitii generaleArticolul 1(1) Obiectul prezentei legi ilconstituie crearea cadrului legal privind reglementarea activitatii apicole inscopul protejarii albinelor.(2) Cresterea albinelor este oindeletnicire traditionala a populatiei si constituie, prin rolul sau economic,ecologic si social, o parte a avutiei n..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016
In vigoare de la 20.12.2013
Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013CAPITOLUL IScopul Programului naţional apicolScopul de bază al Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, denumit în continuare Program, este realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor, sprijinirea apicultorilor pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stup..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
ORDIN nr. 119 din 25 mai 2011 - Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 2 iunie 2011
ORDIN nr. 119 din 25 mai 2011pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilorAvând în vedere prevederile Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultura, precum şi ..
comentarii la acest articol - vezi comentarii
Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)