Modificarea Legii nr.383 din 24.12.2013

Postat de admin 12.09.2019 0 Comentarii LEGISLATIE,

Modificarea Legii nr.383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii

Expunerea de motive la initiativa legislativa:

Legea apiculturii nr. 383/2013, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare prin art. 16, alin. (1) incearca sa vina in sprijinul apicultorilor prin scutirea de la plata a taxei asupra mijloacelor de transport, dar prin formulare s-a ivit o confuzie generala.

Art. 6 din O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza extrem de clar modul de inregistrare sau inmatriculare a vehiculelor, astfel: „Art. 6 in sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles: 16.1. Inmatricularerinregistrare - operatiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de inmatriculare/inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit;

16.2. inmatriculare/inregistrare permanenta - operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/inregistrare si numar de Inmatriculare/ inregistrare pentru o perioada nedeterminata;

16.3. inmatriculare temporara - operatiunea de inmatriculare prin care se acorda certificat de inmatriculare si numar de inmatriculare pentru o perioada determinata;"

Prevederea Legii apiculturii nr. 383/2013, se refera in mod regretabil si nefiresc doar la vehiculele inregistrate.

Scutirea prevazuta in Legea apiculturii nr. 383/2013, art. 16, alin (1) mai contine o eroare. In textul de lege se precizeaza scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport, in timp ce art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare se refera la impozitul pe mijlocul de transport. 

Pentru corectarea acestor greseli tehnice a fost necesara prezenta propunere legislativa.

Conform prevederilor art.76, alin.(3) din Constututia României, republicata, propun dezbaterea si adoptarea prezentei propuneri legislative, stabilita potrivit regulemantului fiecarei Camere a Parlamentului României.

Initiator:. Senator UDMR Tânczos Barna Deputat UDMR Korodi Attila

Derularea procedurii legislative:

Data - Actiunea

 • 18-12-2014 - Inregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b685
 • 10-02-2015 - Trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 05.03.2015)
 • 10-02-2015 - Trimis pentru punct de vedere la Guvern
 • 10-03-2015 - Primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 222/10.03.2015 (favorabil)
 • 07-04-2015 - Primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 482/07.04.2015 (negativ)
 • 15-04-2015 - cu nr.L152 prezentare in Biroul permanent; Senatul e prima Camera sesizata
 • 15-04-2015 - Trimis pentru raport la Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
 • 15-04-2015 - Trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital
 • 15-04-2015 - Trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 05/05/2015)
 • 15-04-2015 - Trimis pentru aviz la Comisia pentru transporturi si energie (TERMEN: 05/05/2015)
 • 28-04-2015 - Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital transmite avizul cu nr. 243-FAVORABIL
 • 30-04-2015 - Comisia pentru transporturi si energie transmite avizul cu nr. 560-NEGATIV
 • 05-05-2015 - Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 37-FAVORABIL
 • 06-05-2015 - Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala depune raportul cu nr. 91-FAVORABIL
 • 11-05-2015 - Inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 12-05-2015 - Inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 12-05-2015 - Adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 85 NU=1 AB=1)

Forma adoptata de Senat:

Art.16. – (1) Prin derogare de la prevederile art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mijloacele de transport autopropulsate inmatriculate sau inregistrate in circulatie, care efectueaza transportul stupilor in pastoral, sunt scutite de plata impozitului asupra mijloacelor de transport.”


Lasa un comentariu

checked style="margin:0px;">

checked style="margin:0px">