Modificarea si completarea Legii apiculturii 383 /2013

Postat de admin 12.09.2019 0 Comentarii LEGISLATIE,

Modificarea si completarea Legii apiculturii 383 /2013

Expunere de motive:

Legea apiculturii nr. 383/2013 creeaza cadrul legislativ privind reglementarea activitatii apicole.

Legea apiculturii nr. 383/2013 a creat probleme apicultorilor in desfasurarea activitatii apicole in timpul procesului de implementare.

Din aceasta cauza, amendamentele cuprinse in propunerea legislativa anexata vor respecta interesele apicultorilor.

Propunerile din actul normativ sunt urmatoarele:

 • modificarea art. 2, acesta in forma actuala obliga apicultorii indiferent de numarul de familii de albine pe care le detin sa faca parte dintr-o forma asociativa, pentru practicarea acestei profesii. In Constitutia Romaniei dreptul la asociere este liber;
 • modificarea art. 6, pentru a proteja materialul biologic autohton performant si adaptat conditiilor pedoclimatice din. Romania. De asemenea, s-a impus controlul importului de material biologic pentru a nu dilua fondul genetic autohton, ceea ce ar determina cheltuieli mari pentru refacerea acestuia (ex. Franta, Italia);
 • modifi.carea art. 11 alin. (1), in sensul eliminarii obligatiei de a depune cererea de catre apicultor la consiliul local si transferarea atributiei catre comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral si catre formele asociative, evitandu-se astfel centralizarea actuala excesiva;
 • modificarea art. 12 alin. (1), in sensul transferarii obligatiei de inventariere a bazei melifere de la consiliile locale la comisiile de baza melifere si stuparit pastoral;
 • modificarea art. 16, in sensul extinderii derogarii de la plata impozitului pe mijloacele apicole si la pavilioane si remorci apicole;
 • introducerea unui art. 18, in sensul reglementarii Regulamentului de stuparit pastoral. Legea nr. 383/2013 a anulat regulamentul de stuparit pastoral, aprobat prin ordin al ministrului, acesta a functionat timp de 30 de ani si nu a creat probleme in desfasurarea activitatii apicole asa cum a generat Legea nr. 383/2013 in anul 2014.
 • Fata de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativa anexata, pe care o supunem spre adoptare, in procedura de urgenta, Parlamentului.

Derularea procedurii legislative:

Data / Actiunea

 • 10-02-2015 - Inregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b31 (adresa nr.12/04/02/2015)
 • 17-02-2015 - trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 19.03.2015)
 • 17-02-2015 - trimis pentru punct de vedere la Guvern
 • 18-03-2015 - primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 236/18.03.2015 (favorabil)
 • 20-04-2015 - cu nr.L181 prezentare in Biroul permanent; Senatul e prima Camera sesizata
 • 20-04-2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala (TERMEN: 13/05/2015)
 • 20-04-2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 05/05/2015)
 • 05-05-2015 - Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 40-FAVORABIL
 • 13-05-2015 - Comisia pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala depune raportul cu nr. 98-FAVORABIL cu amendamente
 • 19-05-2015 - inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 27-05-2015 - inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 28-05-2015 - inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 03-06-2015 - inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 09-06-2015 - inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 10-06-2015 - inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 10-06-2015 - Adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 59 NU=1 AB=0)

Forma adoptata de Senat:

Legea apiculturii nr.383/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.14 din 9 ianuarie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:

 • La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art.1.- (1) Obiectul prezentei legi il constituie crearea cadrului legal privind reglementarea activitatii in apicultura."
 • La articolul 5, litera s) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  s) stupina de elita - stupina autorizata de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala de Zootehnie, in cresterea familiilor de albine de elita si producerea de material biologic selectionat, conform Programului national de ameliorare la albine;
 • Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
  „Art.6.- (1) Ameliorarea raselor de albine se realizeaza prin programe de ameliorare intocmite de organizatiile si asociatiile acreditate de Agentia Nationala de Zootehnie pentru inflintarea si mentinerea evidentelor genealogice, respectiv registre genealogice.
  (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala de Zootehnie va elabora manualul de proceduri pentru acreditarea organizatiilor si asociatiilor crescatorilor de albine care infiinteaza si mentin evidente genealogice, respectiv registre genealogice, care se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale de Zootehnie.”
 • La articolul 18, alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  a) cu avertisment sau amenta de la 50 lei la 70 lei, in cazul nedetinerii carnetului de stupina;
  b) cu avertisment sau amenda de la 25 lei la 50 lei, in cazul necompletarii carnetului de stupina;

click – Forma initiatorului

click – Expunerea de motive la initiativa legislativa

click – Forma adoptata de Senat


Lasa un comentariu

checked style="margin:0px;">

checked style="margin:0px">