Comunicat de presa - PNA 2015 - Modul de alocare a sprijinului financiar

Postat de admin 12.09.2019 0 Comentarii LEGISLATIE,

MODUL DE ALOCARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DIN PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL PENTRU ANUL 2015

 

Conform Deciziei CE nr. 5.126/2013și a Hotărârii Guvernului nr. 1050/2013, pentru perioada 16 octombrie 2014 – 15 octombrie 2015 a fost alocată prin Programul Național Apicol suma de 29.711.171,38 lei, pentru următoarele măsuri de ajutor financiar:

 • realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor;
 • achiziţionarea de medicamente şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa folosite în apicultura convenţională şi ecologică;
 • achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică;
 • achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral;
 • decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.

Beneficiarii Programului Național Apicol pentru perioada 2014–2016 sunt:

Apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.

În urma centralizării de către APIA a cererilor de plată depuse de solicitanți până la termenul limită de 1 august 2015 suma solicitată este de 40.784.504,16 lei față de 29.711.171,38 lei.

Deoarece Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" nu a depus la APIA cererea și documentele justificative necesare pentru implementarea măsurii privind realizarea Sistemului informatic pentru identificarea stupilor, suma alocată pentru anul 2015 a fost realocată pentru celelalte măsuri prevăzute în Programul național apicol.

Astfel, pentru anul 2015, au fost aplicate următoarele principii:

 • Decontarea integrală a sumelor pentru achiziția de medicamente pentru apicultura convenționalăpentru combaterea varoozei, respectiv alocarea sumei de 2.709.312,35 lei;
 • Decontarea procentuală a sumelor pentru achiziția fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa conventional , respectiv alocarea sumei de 2.943.193,72 lei;
 • Decontarea integrală a sumelor pentru achiziția de medicamente pentru apicultura ecologică pentru combaterea varoozei, respectiv alocarea sumei de lei 194.603,62 lei;
 • Decontarea procentuală a sumelor pentru achiziția fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa ecologic, respectiv alocarea sumei de lei112.370,90 lei;
 • Decontarea integrală a analizelor fizico-chimice ale mierii, respectiv alocarea sumei de 2.491 lei;
 • Decontarea procentuală a sumelor pentru achiziția mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine, respectiv alocarea sumei de 19.924.375,78 lei;
 • Decontarea procentuală a sumelor pentru achiziția stupilor, respectiv alocarea sumei de 14.898.156,79 lei.

          Având în vedere prevederile art. 11 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1050/2013, după centralizarea și verificarea cererilor, pentru anul 2015, procedura de decontare este următoarea:

 •  100 % din preţul de achiziţie (-TVA) pentru medicamente achiziționate pentru combaterea varoozei apicultura convențională/ecologică;
 •  22,67 lei/buc. pentru decontarea fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa – apicultura convențională
 •  39,74 lei/buc. pentru decontarea fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa – apicultura ecologică
 • 16,53 lei/buc. (-TVA) pentru decontarea mătcilor achiziționate;
 • 165,34 lei/buc. (-TVA) pentru decontarea roiurilor pe faguri achiziționate;
 • 330,67 lei/buc. (-TVA) pentru decontarea familiilor de albine achiziționate;
 • 93,47 lei/buc. (-TVA) pentru decontarea stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral;
 • 100 % din preţul analizelor (-TVA) pentru decontarea setului de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii.

În urma verificării de către APIA a facturilor depuse de către solicitanți s-a constatat că au fost achiziţionate:

 • mătci cu un preţ minim de 10 lei şi un preţ maxim de 100 lei,
 • roiuri pe faguri cu un preţ minim de 100 lei şi un preţ maxim de 400 lei,
 • familii de albine cu un preţ minim de 200 lei şi un preţ maxim de 500 lei,
 • stupi cu un preţ minim de 46 lei şi un preţ maxim de 384,50 lei.
 • funduri antivarooa pentru apicultura convențională cu un preţ minim de 10 lei şi un preţ maxim de 100 lei.
 • funduri antivarooa pentru apicultura ecologică cu un preţ minim de 18,40 lei şi un preţ maxim de 80 lei.

De asemenea, menționăm faptul că, pentru anul 2015, de măsurile prevăzute în Programul Național Apicol au beneficiat 5.903 apicultori organizați în 145 forme asociative și au fost decontate următoarele achiziții:

- 60.863 buc. mătci;

- 31.369 buc. familii de albine;

- 29.966 buc. roi pe faguri;

- 102.663 buc. stupi;

- 28 seturi de analize fizico-chimice;

- 67.465 funduri antivarooa – apicultura convențională;

- 2.406 funduri antivarooa – apicultura ecologică;

Lasa un comentariu

checked style="margin:0px;">

checked style="margin:0px">